XFuture XConnector API dla mBank

The ISSLSecurity type exposes the following members.

Methods

  NameDescription
Public methodallowUntrustedCerificates
Metoda pozwala wyłączyć kontrolę certyfikatu klucza publicznego.
Public methodgetServerCertificate
Pobiera certyfikat SSL serwera

Events

  NameDescription
Public eventSSLPolicyError
Zdarzenie wyzwalane w momencie, gdy certyfikat klucza publicznego serwera bankowego nie jest wiarygodnie podpisany.

See Also