XFuture XConnector API dla mBank
Maksymalne opóźnienie [ms] odpowiedzi serwera dla pojedynczego requestu. Zwiększ wartość, jeśli łącze jest wolne i timeout uniemożliwia komunikację.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public int connectionTimeout { get; set; }
Visual Basic
Public Property connectionTimeout As Integer
	Get
	Set
Visual C++
public:
property int connectionTimeout {
	int get ();
	void set (int value);
}

See Also