XFuture XConnector API dla mBank
Pierwsze w ramach sesji dodanie operacji do koszyka wiąże się z potrzebą odblokowania koszyka za pomocą kodu autoryzacyjnego

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public delegate void mBankConnector_BasketUnlockRequest(
	string unlockCodeID
)
Visual Basic
Public Delegate Sub mBankConnector_BasketUnlockRequest ( _
	unlockCodeID As String _
)
Visual C++
public delegate void mBankConnector_BasketUnlockRequest(
	String^ unlockCodeID
)

Parameters

unlockCodeID
Type: System..::..String

See Also