XFuture XConnector API dla mBank
Interfejs definiujuacy wsparcie dla diagnostyki połączenia

Namespace: GTools
Assembly: GToolsCommon (in GToolsCommon.dll) Version: 4.2.0.0

Syntax

C#
public interface IHTTPDebug
Visual Basic
Public Interface IHTTPDebug
Visual C++
public interface class IHTTPDebug

See Also