XFuture XConnector API dla mBank

Overload List

  NameDescription
Public methodmBankConnector()()()()
Konstruktor bezparamterowy. Przeznaczony dla modelu COM. Po utworzeniu obiektu za pomocą tego przeciążenia, wywołaj metodę 'init' w celu przekazania danych autoryzacyjnych
Public methodmBankConnector(String, String)
Konstruktor

See Also