XFuture XConnector API dla mBank

The ISSLSecurity type exposes the following members.

Events

  NameDescription
Public eventSSLPolicyError
Zdarzenie wyzwalane w momencie, gdy certyfikat klucza publicznego serwera bankowego nie jest wiarygodnie podpisany.

See Also