XFuture XConnector API dla mBank
Zdarzenie zmiany statusu konektora. Po każdej operacji, oraz w czasie trwania operacji, status konektora(obiektu klasy mBankConnector) może ulegać zmianie w celu sygnalizacji konkretnego etapu wykonywanej operacji.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

See Also