XFuture XConnector API dla mBank
mBankConnector dostarcza interfejs dostępu do podstawowych usług kanału internetowego mBanku.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public class mBankConnector : ISSLSecurity, 
	IRelease, IHTTPDebug
Visual Basic
Public Class mBankConnector _
	Implements ISSLSecurity, IRelease, IHTTPDebug
Visual C++
public ref class mBankConnector : ISSLSecurity, 
	IRelease, IHTTPDebug

Remarks

Mechanizmy dostępu wykorzystane w klasie, zestawiają połaczenie z serwerem WWW mBanku, z wykorzystaniem warstwy SSL na tej samej zasadzie, na jakiej robią to przeglądarki internetowe. Dane użytkownika przekazane do instancji obiektu klasy, wykorzystywane są jedynie do zestawienia połaczenia w kanale SSL. Dane te nie są wysyłane ani składowane nigdzie indziej poza kanałem łączącym egzemplarz klasy z serwerem mBanku i istnieją aż do momentu zniszczenia instancji klasy mBankConnetor z uwzględnieniem działań procesu GC(Garbage Collector) środowiska .NET .

Inheritance Hierarchy

System..::..Object
  GTools..::..mBankConnector

See Also