XFuture XConnector API dla mBank
Konstruktor bezparamterowy. Przeznaczony dla modelu COM. Po utworzeniu obiektu za pomocą tego przeciążenia, wywołaj metodę 'init' w celu przekazania danych autoryzacyjnych

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public mBankConnector()
Visual Basic
Public Sub New
Visual C++
public:
mBankConnector()

See Also