XFuture XConnector API dla mBank
Delegat zdarzenia błędu weryfikacji tożsamości serwera banku.

Namespace: GTools
Assembly: GToolsCommon (in GToolsCommon.dll) Version: 4.2.0.0

Syntax

C#
public delegate void SSLPolicyErrorHandler(
	SslPolicyErrors policyErrors,
	X509Certificate certificate,
	X509Chain chain
)
Visual Basic
Public Delegate Sub SSLPolicyErrorHandler ( _
	policyErrors As SslPolicyErrors, _
	certificate As X509Certificate, _
	chain As X509Chain _
)
Visual C++
public delegate void SSLPolicyErrorHandler(
	SslPolicyErrors policyErrors, 
	X509Certificate^ certificate, 
	X509Chain^ chain
)

Parameters

policyErrors
Type: System.Net.Security..::..SslPolicyErrors
błędy walidacji certyfikatu, które spowodowały wystąpienie zdarzenia
certificate
Type: System.Security.Cryptography.X509Certificates..::..X509Certificate
obiekt certyfikatu
chain
Type: System.Security.Cryptography.X509Certificates..::..X509Chain
łańcuch

See Also