XFuture XConnector API dla mBank
(Opcjonalnie) Dane zlecenia, którego dotyczy wiadomość.

Namespace: GTools
Assembly: GToolsCommon (in GToolsCommon.dll) Version: 4.2.0.0

Syntax

C#
public CollectedTransferData transfer
Visual Basic
Public transfer As CollectedTransferData
Visual C++
public:
CollectedTransferData^ transfer

See Also