XFuture XConnector API dla mBank
Zdarzenie sygnalizujące potrzebę autoryzacji operacji. Po odebraniu tego zdarzenia należy podpisać operację za pośrednictwem metody 'Authorize'.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

See Also