XFuture XConnector API dla mBank

The mBankConnector type exposes the following members.

Methods

  NameDescription
Public methodauthorization
Metoda pozwala dokonać autoryzacji operacji.
Public methodauthorizeBasket
Metoda pozwala autoryzować zawartośc koszyka zleceń.
Public methodEquals
Determines whether the specified Object is equal to the current Object.
(Inherited from Object.)
Public methodexecuteTransfer
Metoda składa zlecenie przelewu dowolnego ze środków rachunku, któego numer przekazano w argumencie.
Public methodgetBasket
Metoda pozwala pobrać zawartośc koszyka zleceń.
Public methodgetDetailedHistory
Metoda pozwala pobrać szczegółowe dane historyczne.
Public methodGetHashCode
Serves as a hash function for a particular type.
(Inherited from Object.)
Public methodgetLastOperation
Metoda pozwala pobrać dane ostatnio zaksięgowanej operacji
Public methodgetPDFTransferConfirmation
Metoda pozwala pobrać wygenerowane przez bank potwierdzienie realizacji dyspozycji.
Public methodGetType
Gets the Type of the current instance.
(Inherited from Object.)
Public methodinit
Metoda inicjalizuje obiekt danymi, wymaganymi do utworzenia kanału komunikacyjnego z sewerem banku. Jeśli obiekt konektora utworzono konstruktorem bezparametrowym, należy użyć tej metody do inicjalizacji, bezpośrednio po utworzeniu instancji.
Public methodinvalidateAuthorization
Pozwala przerwać proces autoryzacji i przełączyć w konektor w stan gotowości. Aby użyć, konektor musi być w stanie Awaiting_authorization
Public methodlogin
Metoda logowania do serwera mBanku.
Public methodToString
Returns a String that represents the current Object.
(Inherited from Object.)

See Also