XFuture XConnector API dla mBank
 

Classes

  ClassDescription
Public classCollectedAccountData
Klasa reprezentuje dane rachunków, zgromadzone po procesie logowania
Public classCollectedMessageData
Klasa opisuje wiadomość od banku do użytkownika kanału internetowego
Public classCollectedTransferData
Klasa reprezentuje dane pojedynczej, zaksięgowanej operacji
Public classFailureInfo
Klasa zawiera obiekt operacji, która nie powiodła się, oraz string opisujący przyczynę niepowodzenia.
Public classmBankConnector
mBankConnector dostarcza interfejs dostępu do podstawowych usług kanału internetowego mBanku.

Structures

  StructureDescription
Public structuremBankConnector..::..mBankNewTransferData
Struktura opisująca nowe zlecenie przelewu
Public structureServerCertificateData
Dane certyfikatu klucza publicznego serwera bankowego, z którym biblioteka nawiązuje połączenie

Interfaces

  InterfaceDescription
Public interfaceIHTTPDebug
Interfejs definiujuacy wsparcie dla diagnostyki połączenia
Public interfaceIRelease
Public interfaceISSLSecurity
Ten interfejs udostępnia logikę kontroli bezpieczeństwa SSL

Delegates

  DelegateDescription
Public delegatemBankConnector..::..mBankConnector_AuthorizationEventListener
Definicja delegata zdarzenia gotowości do autoryzacji operacji.
Public delegatemBankConnector..::..mBankConnector_BasketContentReady
Public delegatemBankConnector..::..mBankConnector_BasketUnlockRequest
Pierwsze w ramach sesji dodanie operacji do koszyka wiąże się z potrzebą odblokowania koszyka za pomocą kodu autoryzacyjnego
Public delegatemBankConnector..::..mBankConnector_HistoryReadyEventListener
Definicja delegata zdarzenia gotowości danych historycznych konektora/instancji klasy mBankConnector
Public delegatemBankConnector..::..mBankConnector_LastOperationReady
Definicja delegata zdarzenia dostępności danych ostatnio wykonywanej operacji
Public delegatemBankConnector..::..mBankConnector_OperationProgressEventListener
Definicja delegata zdarzenia postępu wykonywania czasochłonnej operacji konektora/instancji klasy mBankConnector
Public delegatemBankConnector..::..mBankConnector_PDFDataReady
Definicja delegata zdarzenia gotowości danych w formacie PDF
Public delegatemBankConnector..::..mBankConnector_StatusChangedEventListener
Definicja delegata zdarzenia zmiany statusu konektora/instancji klasy mBankConnector
Public delegatemBankConnector..::..mBankOperation_StatusChangedEventListener
Definicja delegata zdarzenia zmiany statusu wykonywanej operacji instancji klasy mbankConnector.
Public delegateSSLPolicyErrorHandler
Delegat zdarzenia błędu weryfikacji tożsamości serwera banku.

Enumerations

  EnumerationDescription
Public enumerationCurrency
Wyliczenie obejmujące typy jednostek walutowych
Public enumerationmBankConnector..::..mBankConnectorStatusEnum
Enumeratywny typ opisujący status konektora/instancji klasy mBankConnector
Public enumerationmBankConnector..::..mBankLastOperationResultEnum
Enumeratywny typ opisujący status operacji konektora/instancji klasy mBankConnector
Public enumerationmBankConnector..::..mBankTransferType
Enumeratywny typ opisujący typ operacji przelewu konektora/instancji klasy mBankConnector
Public enumerationServiceType
Wyliczenie definiujące rodzaj usługi (metody)