XFuture XConnector API dla mBank
Zdarzenie dostępności danych ostatnio zaksięgowanej operacji.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

Examples

CopyC#
//Tworzenie obiektu
GTools.mBankConnector theBank = new mBankConnector("123Login", "123Pass");

//Dodawanie sluchacza zdarzenia
theBank.lastOperationReady += theBank_lastOperationReady;

[...]

//Implementacja sluchacza
void theBank_lastOperationReady(CollectedTransferData lastOperation, string parentAccountNumber) {
  System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Ostatnia operacja pobrana:" + lastOperation.operationDescription);
}

See Also