XFuture XConnector API dla mBank
Zdarzenie zakonczenia operacji pobierania zawartości koszyka. Wyzwalane po wykonaniu operacji 'getBasketContent'.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

See Also