XFuture XConnector API dla mBank
Zdarzenie postępu wykonywanej operacji.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

Examples

CopyC#
//Tworzenie obiektu
GTools.mBankConnector theBank = new mBankConnector("123Login", "123Pass");

//Dodawanie sluchacza zdarzenia
theBank.operationProgressing += theBank_operationProgressing;

[...]

//Implementacja sluchacza
void theBank_operationProgressing(int percentageProgress, int total, int processed,string accountNumber) {
  System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Stan operacji:" + processed.toString()+" z " + total.toString());
}

See Also