XFuture XConnector API dla mBank

The CollectedMessageData type exposes the following members.

Fields

  NameDescription
Public fielddate
Data otrzymania wiadomości
Public fieldmessage
Treść wiadomości
Public fieldtransfer
(Opcjonalnie) Dane zlecenia, którego dotyczy wiadomość.

See Also