XFuture XConnector API dla mBank

The FailureInfo type exposes the following members.

Fields

  NameDescription
Public fieldfailureDescription
Opis błędu
Public fieldoperation
Operacja, której realizacja nie powiodła się

See Also