XFuture XConnector API dla mBank
Zmienna określa, czy wykonanie operacji przelewu powinno zakończyć się autoryzacją. Wartość 'TRUE' oznacza, że operacja przelewu zakończy się próbą autoryzacji(podpisania) zlecenia. W przypadku udanej autoryzacji przelew zostanie przekazany do realizacji. W przeciwnym wypadki zostanie utracony. Wartość 'FALSE' oznacza, że operacja przelewu zakończy się dodaniem zlecenia do koszyka zleceń oczekujących.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public bool enableAuthorization
Visual Basic
Public enableAuthorization As Boolean
Visual C++
public:
bool enableAuthorization

See Also