XFuture XConnector API dla mBank
Klasa zawiera obiekt operacji, która nie powiodła się, oraz string opisujący przyczynę niepowodzenia.

Namespace: GTools
Assembly: GToolsCommon (in GToolsCommon.dll) Version: 4.2.0.0

Syntax

C#
public class FailureInfo
Visual Basic
Public Class FailureInfo
Visual C++
public ref class FailureInfo

Inheritance Hierarchy

System..::..Object
  GTools..::..FailureInfo

See Also