XFuture XConnector API dla mBank

The IHTTPDebug type exposes the following members.

Methods

  NameDescription
Public methodopenReport
Otwiera plik raportu na jego podstawie zwraca log diagnostyczny.
Public methodsaveReport
Zapisuje plik raportu.

Properties

  NameDescription
Public propertydebugMode
Określa, czy tryb diagnostyczny jest aktywny.
Public propertydiagnosticLog
Log diagnostyczny.

See Also