XFuture XConnector API dla mBank
Zdarzenie dostępności danych, reprezentujących potwierdzenie zlecenia w formacie PDF.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public event mBankConnector..::..mBankConnector_PDFDataReady transferPDFDetailsReady
Visual Basic
Public Event transferPDFDetailsReady As mBankConnector..::..mBankConnector_PDFDataReady
Visual C++
public:
 event mBankConnector..::..mBankConnector_PDFDataReady^ transferPDFDetailsReady {
	void add (mBankConnector..::..mBankConnector_PDFDataReady^ value);
	void remove (mBankConnector..::..mBankConnector_PDFDataReady^ value);
}

Examples

CopyC#
//Tworzenie obiektu
GTools.mBankConnector theBank = new mBankConnector("123Login", "123Pass");

//Dodawanie sluchacza zdarzenia
theBank.transferPDFDetailsReady += theBank_transferPDFDetailsReady;

[...]

//Implementacja sluchacza
void theBank_transferPDFDetailsReady(System.IO.Stream pdfContent) {
 //docelowa scieżka dla pobieranego pliku
 string targetFilePath=@"c:\pdfFile.pdf";
 //bufor do odczytu danych
 byte[] fileData=new byte[pdfContent.Length];
 //otwieramy strumień do pliku na dysku lokalnym
 System.IO.FileStream localFileStream = new System.IO.FileStream(targetFilePath, FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None);
 //istotne, aby ustawić pozycję odczytu na początek; nie ma gwarancji, że strumień nie był używany
 pdfContent.Position=0;
 //definiujemy zmienną do przechowywania ilości odczytanych bajtów
 int bytesRead=0;
 //dopóki istnieją dane w strumieniu
 while((bytesRead=pdfContent.Read(fileData,0,pdfContent.Length)>0)){
  //zapisujemy dane do pliku na dysku lokalnym
  localFileStream.Write(fileData,0,bytesRead);
 }
}

See Also