XFuture XConnector API dla mBank
Dane certyfikatu klucza publicznego serwera bankowego, z którym biblioteka nawiązuje połączenie

Namespace: GTools
Assembly: GToolsCommon (in GToolsCommon.dll) Version: 4.2.0.0

Syntax

C#
public struct ServerCertificateData
Visual Basic
Public Structure ServerCertificateData
Visual C++
public value class ServerCertificateData

See Also