XFuture XConnector API dla mBank

The mBankConnector type exposes the following members.

Fields

  NameDescription
Public fieldenableAuthorization
Zmienna określa, czy wykonanie operacji przelewu powinno zakończyć się autoryzacją. Wartość 'TRUE' oznacza, że operacja przelewu zakończy się próbą autoryzacji(podpisania) zlecenia. W przypadku udanej autoryzacji przelew zostanie przekazany do realizacji. W przeciwnym wypadki zostanie utracony. Wartość 'FALSE' oznacza, że operacja przelewu zakończy się dodaniem zlecenia do koszyka zleceń oczekujących.

See Also