XFuture XConnector API dla mBank
Zdarzenie zakończenia wykonywania operacji. To zdarzenie jest wyzwalane, gdy wywołana metoda zakończy działanie. W argumencie słuchacza przekazywany jest rezultat. Ewentualny komunikat błędu dostępny jest we właściwości 'errorMessage'.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

Examples

CopyC#
//Tworzenie obiektu
GTools.mBankConnector theBank = new mBankConnector("123Login", "123Pass");

//Dodawanie sluchacza zdarzenia
theBank.operationFinished += theBank_operationFinished;

[...]

//Implementacja sluchacza
void theBank_operationFinished(mBankConnector.mBankLastOperationResultEnum status) {
 if (status == mBankLastOperationResultEnum.SUCCESS) {
   //operacja zakonczona pomyslnie
 }
 else {
   //operacja zakonczona niepowodzeniem
   System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Operacja '" + theBank.serviceContext.toString() + "' zakonczyla sie niepowodzeniem.");
   System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Komunikat pomocniczy:" + theBank.errorMessage);
 }
}

See Also