XFuture XConnector API dla mBank
Miejscowość odbiorcy przelewu

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public string recipientCity
Visual Basic
Public recipientCity As String
Visual C++
public:
String^ recipientCity

See Also