XFuture XConnector API dla mBank
Pozwala przerwać proces autoryzacji i przełączyć w konektor w stan gotowości. Aby użyć, konektor musi być w stanie Awaiting_authorization

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public void invalidateAuthorization()
Visual Basic
Public Sub invalidateAuthorization
Visual C++
public:
void invalidateAuthorization()

See Also