XFuture XConnector API dla mBank
Definicja delegata zdarzenia gotowości do autoryzacji operacji.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public delegate void mBankConnector_AuthorizationEventListener(
	string operNum
)
Visual Basic
Public Delegate Sub mBankConnector_AuthorizationEventListener ( _
	operNum As String _
)
Visual C++
public delegate void mBankConnector_AuthorizationEventListener(
	String^ operNum
)

Parameters

operNum
Type: System..::..String
Numer kodu autoryzacyjnego.

See Also