XFuture XConnector API dla mBank

The mBankConnector type exposes the following members.

Properties

  NameDescription
Public propertyaccounts
Lista obiektów CollectedAccountData, reprezentujących dostępne rachunki użytkownika. Lista wypełniana jest po udanym procesie logowania.
Public propertyconnectionTimeout
Maksymalne opóźnienie [ms] odpowiedzi serwera dla pojedynczego requestu. Zwiększ wartość, jeśli łącze jest wolne i timeout uniemożliwia komunikację.
Public propertyerrorMessage
Właściwość opisująca przyczynę ostatnio zarejestrowanego błędu.
Public propertyserviceContext
Właściwość określająca kontekst ostatniego zdarzenia, wygenerowanego przez egzeplarz klasy.
Public propertystatus
Właściwość opisująca aktualny stan konektora/instancji klasy mBankConnector

See Also