XFuture XConnector API dla mBank
Zdarzenie wyzwalane w momencie, gdy certyfikat klucza publicznego serwera bankowego nie jest wiarygodnie podpisany.

Namespace: GTools
Assembly: GToolsCommon (in GToolsCommon.dll) Version: 4.2.0.0

Syntax

C#
event SSLPolicyErrorHandler SSLPolicyError
Visual Basic
Event SSLPolicyError As SSLPolicyErrorHandler
Visual C++
 event SSLPolicyErrorHandler^ SSLPolicyError {
	void add (SSLPolicyErrorHandler^ value);
	void remove (SSLPolicyErrorHandler^ value);
}

See Also