XFuture XConnector API dla mBank
Pierwsza w ramach sesji operacja dodania do koszyka wymaga odblokowania koszyka kodem autoryzacyjnym. Zdarzenie generowane jest, gdy bank żąda odblokowania koszyka. Kod autoryzacyjny wprowadzamy za pomocą metody authorize.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

See Also