XFuture XConnector API dla mBank

The ISSLSecurity type exposes the following members.

Methods

  NameDescription
Public methodallowUntrustedCerificates
Metoda pozwala wyłączyć kontrolę certyfikatu klucza publicznego.
Public methodgetServerCertificate
Pobiera certyfikat SSL serwera

See Also